Jeg har mange års erfaring i at bruge naturens fantastiske værdier og virkemidler.
Her arbejder vi med de grundlæggende urinstinkter, som findes i os alle, og som via naturen kan skabe grobund for udvikling af positiv energi og mental ro.

Desværre kan nutidens hverdag kvæler det, som jeg kalder spontan opmærksomhed og som netop opstår i naturen. Spontan opmærksomhed styrker din frie vilje, handlekraft, robusthed og kropsbevidsthed. Det omvendte, den målrettede opmærksomhed er kraftigt dominerende i vort veludviklede samfund og har store slagside.

Det at konstant skulle præstere, være synlig, stikke ud af mængden, have ja-hatten på hele tiden, være omstillingsparat og synlig på sociale medier, – skaber et voksende pres på alle og udløser et vakuum af
undertrykt selvværd.

Den naturlig reaktion er at blive stresset. Sådan er kroppen indrettet til at klare situationen. Problemet er bare, at vi ikke er designede til at være stressede hele tiden.

Naturen er en af de stærkeste redskaber til at opnå mental ro og kropslig lindring. Her har de skabende og helende processen plads, og pulsen vil på forbavsende kort tid finde et mere afslappet leje. Ved at implicere disse tilgange opnås positiv restitution og basalt forbedret velvære.

Ring eller skriv til mig og lad os få en snak om din situation.
Tlf. Nr. 5170 4224 jan@naturlig-vis.dk